crkva

Crljenac

 

Krenete li od Požarevca prema Petrovcu na 25-om kilometru sa leve strane puta, nalazi se malo stiško selo Crljenac. Smešteno na krajnjem jugu stiške ravnice, između reke Vitovnice i potoka Moreča, grle ga šumovita brda i miluju homoljski vetrovi. Okruženo božanstvenom prirodom livadama, proplancima, vinogradima, šljivarima i plodnim oranicama, koje žuljevitim seljačkim rukama vraćaju obiljem plodova. Lepota njegovih pejsaža nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

 

Selo je zbijeno (ušoreno) kao i većina sela Stiga i donje Mlave sa svojih 320 domova i 1380 stavnovnika obuhvata površinu 1724 hektara. Selo ima Dom kulture, sagrađen između dva svetska rata, u kome je nekada bila i Narodna čitaonica osnovana 1907.godine. U centru se nalazi Zemljoradnička zadruga “Oranica”, magacin za otkup poljoprivrednih proizvoda, benzinska pumpa, zdravstvena ambulata, veterinarska ambulanta, dve pekare, Lovačko društvo, Kulturno-umetničko društvo, Fudbalski klub “Stig”, Radio klub “Antena” od 1951. godine, osmogodišnja osnovna škola osnovana 1880. godine, crkva Sv.apostola Petra i Pavla sagrađena 1904. godine.

Selo ima 6 prodavnica mešovite robe. Zanatlije: automehaničare, električare, vodoinstalatere, fotografe, opančare, kožuvare, stolare, muzičare,…

Stanovništvo se bavi poljoprivredom: ratarstvom i stočarstvom. Od kultura su zastupljene žitarice (pšenica, kukuruz, ječam, suncokret…), a od stoke gaje se goveda, svinje,ovce…

Ako vas put nanese u naše selo, dodjite, nećete zažalliti.

Dočekaće vas Crljenac i Crljenčani uvek raširenih ruku, poželeće dobrodošlicu pogačom iz stare vodenice potočare i hladnom vodom sa lekovitih izvora Kusana i Beganovačke česme.

 

Istorijat škole u Crljencu nekada”Branislav Nušić”

 

U Stigu i donjoj Mlavi posle 1850. godine počele su da se otvaraju škole. Školu u Crljencu sazidali su meštani između 1875 i 1880. godine. U spisku škola i učitelja u srezu Mlavskom iz 1880. godine stoji da je učitelj u crljenačkoj školi Ilija Miljković a Feliks Kanic na svom putu kroz Srbiju 1887. godine o Crljencu piše da ima 174 kuće, 950 stanovnika, nekoliko dobrih mehana i 4 školske zgrade u koje dolaze i deca iz šire okoline. Te stare školske zgrade nalazile su se naviše sadašnje školske zgrade. Godine 1890. Crljenac posećuje Ljubomir Jovanović požarevački profesor, koji pominje učitelja Dragišu Glišića. U to vreme škola je imala tri razreda u koja su išla uglavnom muška deca. Sadašnja školska zgrada napravljena je posle 1890. godine.